O Enumerate

Team of ENUMERATE

Projekt ENUMERATE financira Evropska komisija, vodi pa CollectionTrust iz Velike Britanije. Glavni cilj projekta ENUMERATE je ustvariti verodostojno osnovo statističnih podatkov o digitalizaciji, trajnem ohranjanju digitalnih virov in internetnega dostopa do kulturne dediščine v Evropi. Trenutno so statistični podatki o digitalni kulturni dediščini Evrope v najboljšem primeru provizorični in raztreseni. Evropska komisija in mnoge druge agencije ter akterji na področju kulture nimajo konsistentne osnove v podatkih, da bi lahko sprejemali strateške odločitve glede vlaganj v digitalizacijo. Projekt ENUMERATE bo prinesel velike izboljšave glede kvalitete in dostopnosti informacij o kulturni dediščini.

Konzorcij desetih partnerjev predstavlja srce tematske mreže ENUMERATE. Skupaj bodo spodbudili nastanek skupnosti prakse v celi Evropi, ki bo izmenjevala statistične podatke in znanje glede napredka digitalizacije. To se bo doseglo z večletnim programom koordiniranih statističnih meritev. Opravljeno bo obsežno in harmonizirano zbiranje statističnih podatkov in podrobnejše meritve dejavnosti digitalizacije evropskih institucij varstva kulturne dediščine. Vse aktivnosti projekta ENUMERATE vodi načelo, da institucije varstva kulturne dediščine dobijo koristne informacije v zameno za posredovanje svojih podatkov. Rezultati bodo objavljeni na odprti podatkovni platformi, kjer bo možen pregled in primerjava podatkov.

Projekt ENUMERATE nadgrajuje rezultate projekta NUMERIC (2007-2009). Ta projekt je oral ledino pri oblikovanju okvira za zbiranje podatkov o digitalni kulturni dediščini. Projekt ENUMERATE bo izpopolnil in izboljšal metodologijo projekta NUMERIC in objavil njegove podatke na internetu za ponovno uporabo. Projekt ENUMERATE bo prav tako upošteval rezultate nedavne študije CollectionTrust glede stroškov digitalizacije kulturne dediščine Evrope.

Partnerji projekta ENUMERATE, ki ga financira Evropska komisija, so:

 

Projekt ENUMERATE financira Program za podporo IKT politik Evropske komisije, začel se je  februarja 2011 in bo trajal tri leta.

Več informacij o ICT-PSP najdete na:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries