Over ENUMERATE

Team of ENUMERATE

ENUMERATE is een door de Europese Commissie gefinancierd project, geleid door het Britse Collections Trust. De hoofddoelstelling van ENUMERATE is het creëren van een betrouwbare basisvoorziening voor statistische gegevens over digitalisering, behoud van digitaal materiaal en online toegang tot cultureel erfgoed in Europa. Statistische gegevens over digitaal erfgoed van Europa hebben veelal nog een tijdelijk karakter en zijn niet eenvoudig samen te brengen. Voor de Europese Commissie en andere partijen op het gebied van digitale cultuur is er nog geen goed onderbouwde basis voor strategische beslissingen, bijvoorbeeld over verdere investeringen in digitalisering. ENUMERATE zal leiden tot belangrijke verbeteringen in de kwaliteit en beschikbaarheid van informatie over digitaal erfgoed.

Het hart van ENUMERATE, een zogeheten 'Thematisch Netwerk', wordt gevormd door een consortium van tien partners. Gezamenlijk werken ze toe naar een actieve gemeenschap van erfgoedprofessionals en beleidsmakers in heel Europa om statistische gegevens uit te wisselen en kennis te delen over de voortgang van digitalisering. Dit gebeurt onder andere aan de hand van een meerjarige serie enquêtes. Het project zal op grote schaal geharmoniseerde statistische gegevens verzamelen en meer diepgaand onderzoek naar digitaliseringsactiviteiten van Europese erfgoedinstellingen. Alle activiteiten van ENUMERATE hanteren het principe dat erfgoedinstellingen zelf nuttige informatie ontvangen in ruil voor het delen van hun gegevens. De resultaten worden gepubliceerd op een open data-platform, waar ruwe en beknopte gegevens kunnen worden gereaadpleegd.

ENUMERATE
bouwt voort op de resultaten van project NUMERIC (2007-2009). Dit was een baanbrekende initiatief om statistische gegevens over digitaal cultureel erfgoed te verzamelen. ENUMERATE zal de methodologie van NUMERIC verbeteren en verfijnen en zal de gegevens ervan online plaatsen voor hergebruik. ENUMERATE maakt ook gebruik van de resultaten van een recente studie van Collections Trust naar de kosten van het digitaliseren van het Europese culturele erfgoed.

De partners van het ENUMERATE project zijn


ENUMERATE wordt gefinancierd uit het ICT Policy Support Programme van de Europese Commissie en loopt gedurende drie jaar vanaf februari 2011.

Meer informatie over ICT-PSP is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries

Wilt u meer over ENUMERATE lezen in het Nederlands? Bezoek de website van Digitaal Erfgoed Nederland, een van de projectpartners van ENUMERATE